Projektové vedení
 

Seznámení se s Vašimi požadavky
Připravíme projektový plán
Provedeme analýzu rizik
Dovedeme projekt ke stanovenému cíli


Business analýza
 

Povedeme interview se zadavateli
Sesbíráme požadavky
Připravíme analýzu případů užití
Vyhodnotíme požadavky
Připravíme ucelenou dokumentaci
Poskytneme podporu v průběhu projektu


Systémová analýzy a design
 

Provedeme analýzu Vašeho systému
Připravíme designové dokumenty
Navrhneme služby i logiku
Poskytneme podporu v průběhu implementace


Architektura sw systému
 

Prozkoumáme Vaši stávající architekturu
Definujeme cílovou architekturu
Vypracujeme GAP analýzu
Navrhneme jednotlivé komponenty a jejich integraci
Používáme TOGAF metodiku


Oponentura analytických návrhů
 

Provedeme rozbor navržených řešení
Zjistíme slabá místa
Navrhneme jejich řešení


Konzultace Enterprise Architect
 

Řešíme technické problémy s nástrojem
Navrhneme optimální počet a typ licencí
Připravíme pro Vás repository
Nabídneme standardní metodiku
Připravíme metodiku na míru