O2 IT Services je expertem v oblasti informačních technologií. Svými službami pokrývá celý životní cyklus IT.
Portfolio tvoří především IT/business consulting, systémová integrace, aplikační vývoj a vývoj tzv. Managed Services, služby provozu a optimalizace IT a řešení bezpečnosti IT.

O2 IT Services vhodně kombinuje standardizovaná řešení IT produktů a individuální řešení na míru. Díky využití standardizovaných stavebních bloků IT jsou služby nejen snadno přizpůsobitelné požadavkům zákazníka, ale také opakovatelné - bez nutnosti stavět řešení stále od začátku na zelené louce. Klienti O2 IT Services tak vždy získávají optimální model, který jim přináší významnou přidanou hodnotu, zvyšuje jejich efektivnost a umožňuje jim dynamicky se přizpůsobovat měnícím se potřebám.

O2 IT Services poskytuje IT služby pro komerční trh i vnitřně v rámci skupiny O2. Prokázané reference potvrzují schopnost uspokojit i nejnáročnější zákazníky, ať se jedná o komerční společnosti nebo instituce státní správy.

Za klíčovou konkurenční výhodu O2 IT Services považuje odbornost, motivovanost a profesionální přístup svých zaměstnanců.

O2 IT Services je 100% dceřinou společností a členem koncernu O2 Czech Republic a.s.

Napsal uživatel DPTeam dne