Státní pozemkový úřad (SPÚ) je správní úřad České republiky podřízený Ministerstvu zemědělství. Sídlí v Praze a je organizační složkou sátu a účetní jednotkou. Vznikl ke dni 1.ledna 2013 sloučením Pozemského fondu ČR a struktury Pozemkových úřadů. Nově vzniklá organizace je jednou z největších organizačních složek státu v resortu zemědělství. Státní pozemkový úřad je tvořen ústředním, krajskými pozemkovými úřady a jejich pobočkami.
Pozemkový fond byl již předtím 1.červenci 2012 sloučen se zbytkovou Zemědělskou vodohospodářskou správou (ZVHS).

Napsal uživatel DPTeam dne