Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je státní instituce, která zprostředkovává finanční podporu z Evropské unie a národních zdrojů a zajišťuje následnou kontrolu oprávěnosti užívání dotací. SZIF je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společenské zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského fondu pro rozvoj venkova. Fond ročně spravuje finance v celkové hodnotě 35-40 miliard Kč a aktuálně má přibližně 1150 zaměstnanců.

Napsal uživatel DPTeam dne