Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Přijali jsme jméno významného severočeského rodáka z Libochovic (1787-1869), který patří mezi zakladatele biologie, embryologie, histologie, moderní farmakologie, srovnávací anatomie, antropologie a patří také mezi nejvýznamější světové fyziology.

Stejně tak, jak všestrannou osobností Purkyně ve své době byl, i my v dnešních dnech nabízíme rozsáhlou škálu studijních programů a oborů (65 programů a 192 oborů) zaměřujících se do nejrůznějších oblstí lidské činnosti - nejen proto je svojí rozmanitou nabídkou zajímaví pro součastné mladé lidi.

Jsme moderní vědecké, pedagogické a kulturně vzdělávací centrum Ústeckého kraje.
Vzděláváme více než 12 000 studentů a zaměstnáváme 900 pracovníků.
Hrdě se hlásíme k městu Ústí nad Labem a významným způsobem přispíváme k rozvoji svého regionu.

Napsal uživatel DPTeam dne